Advokátní služby

Pracovní právo

Pracovní právo

V pracovním právu se zabýváme zejména spory o skončení pracovního poměru a náhradami škody, ať už je nárokují zaměstnanci či zaměstnavatelé.

Číst více
Občanské právo

Občanské právo

Nejširší odvětví soukromého práva, kterým se zabýváme. Společným jmenovatelem všech občanskoprávních vztahů je majetek a finance. Kromě sepisu jednotlivých smluv vám poradíme i při upatnění deliktní odpovědnosti v případě porušení smluvních ujednání, a s tím související náhradou škody, smluvní pokutou či vrácením bezdůvodného obohacení. Přijít se poradit včas, znamená předejít pozdějším mnohdy zbytečným nákladům v soudním sporu.

Číst více
E-služby

E-služby

I bez osobní schůzky vám poskytneme telefonickou konzultaci, emailem zašleme vyhotovenou smlouvu, právní rozbor nebo návrh na zápis do veřejného rejstříku.

Číst více
Pomoc obětem trestných činů

Pomoc obětem trestných činů

Jako oběť trestného činu definuje zákon č. 45/2013 Sb. fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

Číst více
Trestní právo

Trestní právo

Trestním právem se zabýváme nejčastěji. Během obhajoby si zakládáme na tom, aby bylo využito všech dostupných prostředků k obraně klienta včetně stížností na postup orgánů činných v trestním řízení a na průtahy v řízení.

Číst více
Právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem

Díky možnosti advokátní úschovy nabízíme klientům nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob převodu nemovitostí. S bezplatnou advokátní úschovou nemusíte mít obavy z pořízení hypotéky u banky ani z toho, že se kupující stane vlastníkem nemovitosti aniž by Vám zaplatil plnou kupní cenu.

Číst více
Přestupkové právo

Přestupkové právo

Ať už se jedná o alkohol za volantem, či jiné důvody porušení kázně na úseku dopravy nebo o veřejný pořádek, nabízíme konzultace s užitečnými radami do budoucna i právní zastoupení v samotném řízení před správními orgány.

Číst více
Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Rozhodčí doložky se dnes běžně vyskytují i ve spotřebitelských smlouvách, přičemž řízení před rozhodci se od řízení před soudy významně liší.

Číst více
Rodinné právo

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva nabízíme servis zejména co do rozvodů, péče o nezletilé, ve věcech výživného a majetkových vypořádání po rozvodu manželství.

Číst více
Cenné papíry

Cenné papíry

V rámci finančního práva se zabýváme směnkami, ať už plní zajišťovací či jinou funkci

Číst více
Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodním právem se zabýváme z hlediska závazkových právních vztahů, zejména sporů z obchodních smluv a uplatnění odpovědnosti za porušení jejich ujednání.

Číst více
Řízení před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva

Řízení před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva

Zkušenosti máme i s řízením před Ústavním soudem ČR a ráda Vás zastoupíme před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Ve spojení se systémem Codexis advokacie, díky kterému mám přístup k nejaktuálnější legislativě a judikatuře České republiky i Evropské unie, nabízím svým klientům profesionální a kvalitní služby, ať už jde o fyzické či právnické osoby, podnikatele nebo soukromé osoby.

Číst více