Trestní právo

Trestní právo

Trestním právem se zabýváme nejčastěji. Během obhajoby si zakládáme na tom, aby bylo využito všech dostupných prostředků k obraně klienta včetně stížností na postup orgánů činných v trestním řízení a na průtahy v řízení.

V rámci obhajoby spolupracujeme s odborníky a znaleckými ústavy z oblasti medicíny, silniční dopravy, účetnictví aj. podle typu trestní věci, zajišťuji znalecké posudky a odborná vyjádření.

 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • sepis řádných i mimořádných opravných prostředků
 • vazební věci – žádost o propuštění, nabídky kauce a jiných záruk
 • žádosti o vrácení vydaných a zajištěných věcí
 • podmíněná propuštění z výkonu trestu
 • podmíněná upuštění od výkonu zbytku trestu
 • uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu v případě zproštění obžaloby
 • pomoc při úředním vykázání ze společného obydlí
 • zajištění znaleckých posudků obhajoby, konzultace s odborníky z oborů významých z hlediska obhajoby
 • námitky podjatosti
 • ústavní stížnosti
 • zastoupení poškozených v trestním řízení a uplatnění jejich majetkových nároků
 • zajištění majetkových nároků poškozených vůči stíhaným osobám v průběhu trestního řízení
 • vymáhání majetkových nároků v exekuci a jednání s pojišťovnami
 • uplatnění škody materiální i nemateriální povahy

Orientační ceník

Pokud se zajímáte o trestní právo, podívejte se na náš orientační ceník

Právní služby jsou advokáty v zásadě poskytovány za úplatu (§1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Našim klientům však nabízíme individuální a vstřícné smluvní ceny.

 • Právní poradenství nabízíme již od 500,- Kč za 30 minut.
 • Sepis listin, smluv a právních rozborů již od 2.000,- Kč.
 • Zpracování návrhů a žalob již od 3.000,- Kč.

Splňujete-li zákonné podmínky, rádi vám zajistíme bezplatnou obhajobu v trestním řízení, ustanovení právního zástupce v civilním řízení, příp. osvobození od soudních poplatků.


Potřebujete pomoc? Napište nám.