Občanské právo

Občanské právo

Nejširší odvětví soukromého práva, kterým se zabýváme. Společným jmenovatelem všech občanskoprávních vztahů je majetek a finance. Kromě sepisu jednotlivých smluv vám poradíme i při upatnění deliktní odpovědnosti v případě porušení smluvních ujednání, a s tím související náhradou škody, smluvní pokutou či vrácením bezdůvodného obohacení. Přijít se poradit včas, znamená předejít pozdějším mnohdy zbytečným nákladům v soudním sporu.

 • sepis smluv
 • spotřebitelské smlouvy – odstoupení, uplatnění vad a náhrady škody, obrana proti smluvním pokutám
 • vymáhání pohledávek – platební rozkazy, evropské platební rozkazy, exekuční řízení
 • zajištění pohledávek
 • převod pohledávek
 • osobnostní práva – náhrada nemajetkové újmy
 • řízení s mezinárodním prvkem
 • uplatnění odpovědnosti za škodu a náhrada vzniklé škody
 • sousedské spory
 • spory ze závazků
 • dohody o narovnání
 • nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, obrana nájemníků i nájemců

 

Nemajetkové újmy:

Oslovila vás neznámá firma, společnost ve věci náhrady škody, nemajetkové újmy, pomoci po dopravní nehodě, pojistné události, úmrtí v rodině?

Připadá vám jejich aktivita a podbízení jako hyenismus, obtěžování? Jak zjistily cizí osoby informace o vás a vašich osobních věcech, událostech? Je jejich postup legální? Vysoudí vaše nároky?

Kolik stojí vymožení náhrady škody, nemajetkové újmy za zranění, úmrtí při dopravní nehodě, pojistné události?

Jak postupovat v případě úmrtí, zranění, vzniku škody, nemajetkové újmy při dopravní nehodě, po operaci, lékařském zákroku, při výkonu práce, při havárii, pojistné události?

Jaká je výše náhrad za škodu, újmu, úmrtí, zranění při dopravní nehodě, v případě pojistné události?

Jak se domoci náhrady za škodu, újmu, úraz, úmrtí, zranění v případě dopravní nehody, havárie, pojistné události?

Nabízíme profesionální služby bez krácení vymožených nároků, žádná podílová či procentuální odměna z vymoženého plnění, nekrátíme vaše nároky, nekrátíme pojistné plnění, nekrátíme odměnu z pojistného plnění.

Garance kvality služeb a vymožení náhrady za právní služby v plné výši.

Pomoc rodinám v případě ztráty člena rodiny při dopravní nehodě, havárii, lékařském zákroku nesprávným postupem lékaře, operaci, při výkonu práce.

 

Orientační ceník

Pokud se zajímáte o občanské právo, podívejte se na náš orientační ceník

Právní služby jsou advokáty v zásadě poskytovány za úplatu (§1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Našim klientům však nabízíme individuální a vstřícné smluvní ceny.

 • Právní poradenství nabízíme již od 500,- Kč za 30 minut.
 • Sepis listin, smluv a právních rozborů již od 2.000,- Kč.
 • Zpracování návrhů a žalob již od 3.000,- Kč.

Splňujete-li zákonné podmínky, rádi vám zajistíme bezplatnou obhajobu v trestním řízení, ustanovení právního zástupce v civilním řízení, příp. osvobození od soudních poplatků.


Potřebujete pomoc? Napište nám.