Přestupkové právo

Přestupkové právo

Ať už se jedná o alkohol za volantem, či jiné důvody porušení kázně na úseku dopravy nebo o veřejný pořádek, nabízíme konzultace s užitečnými radami do budoucna i právní zastoupení v samotném řízení před správními orgány.

  • právní zastoupení obviněných z přestupku, zejména na úseku dopravy
  • řádné i mimořádné opravné prostředky
  • soudní přezkum rozhodnutí správních orgánů
  • náhrada škody za nesprávné úřední rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup
  • ústavní stížnosti

Orientační ceník

Pokud se zajímáte o přestupkové právo, podívejte se na náš orientační ceník

Právní služby jsou advokáty v zásadě poskytovány za úplatu (§1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Našim klientům však nabízíme individuální a vstřícné smluvní ceny.

  • Právní poradenství nabízíme již od 500,- Kč za 30 minut.
  • Sepis listin, smluv a právních rozborů již od 2.000,- Kč.
  • Zpracování návrhů a žalob již od 3.000,- Kč.

Splňujete-li zákonné podmínky, rádi vám zajistíme bezplatnou obhajobu v trestním řízení, ustanovení právního zástupce v civilním řízení, příp. osvobození od soudních poplatků.


Potřebujete pomoc? Napište nám.