Co je „odkaz“?

NOZ navrací tento institut do dědického práva. Právo na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici přímo, bez zapojení soudu.

Odkazem se tudíž zřizuje odkazovníku pohledávka na vydání určité věci (případně jedné či několika věcí určitého druhu) nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník není dědicem a není tak povinen k úhradě zůstavitelových dluhů. NOZ stanoví zásadu, že každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená!


Potřebujete pomoc? Napište nám.