Časté otázky

Jaký vliv má nový zákon o obchodních korporacích na obchodní společnosti vzniklé před 1. 1. 2014?

Všechny obchodní společnosti a družstva jsou povinny přizpůsobit své zakladatelské listiny, společenské smlouvy příp. stanovy nové…

Číst více

Co dělat, když korporace termín nedodrží?

Doporučujeme úpravy provést co nejdříve i po uplynutí tohoto termínu, nejpozději pak k výzvě soudu, který k nápravě…

Číst více

Co vše musí s.r.o. nově zveřejnit na svých webových stránkách?

S.r.o. není povinna zřizovat vlastní webové stránky, avšak má-li je, je povinna na nich zveřejnit údaje, které povinně uvádí na…

Číst více

Je třeba aktuálně měnit stanovy nebo zakladatelský dokument s.r.o.?

Ano, všechny s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014 jsou povinny do 30. 6. 2014 uvést svoje zakladatelské dokumenty, příp. stanovy do souladu s kogentními…

Číst více

Je výhodné pro s.r.o. podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku?

S.r.o., která vznikla před 1. 1. 2014 a která se dosud nepodřídila nové právní úpravě zcela, se musí řídit kogentními…

Číst více

Jak založit s.r.o. podle nové právní úpravy?

Zakladatelský dokument musí mít formu veřejné listiny a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.…

Číst více