Časté otázky

Mohu skrytou vadu stavby uplatnit i v případě, kdy byla koupena "jak stojí a leží"?

I v takovém případě se můžete úspěšně domoci svých práv. Tato formulace nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za řádné plnění v případě prodeje indiviudálně určené věci.

Číst více

Skryté vady nemovitosti - lze se bránit?

Koupili jste dům a během rekonstrukce jste odhalili vady, o kterých jste v době koupě nevěděli?

Číst více

Je možné nabýt vlastnictví od neoprávněného?

Tato problematika (v případě nabytí vlastnictví k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu) úzce souvisí se zdůrazněním role veřejných seznamů v novém občanském zákoníku a dalších příslušných předpisech.

Číst více

Jak jsou řešeny sousedské vztahy v novém občanském zákoníku?

Sousedské vztahy upravuje NOZ v ust. § 1013 a násl. NOZ řeší případy, kdy vlastník jednoho pozemku ruší tzv. imisemi vlastníka druhého pozemku. Což znamená, že ustanovení jsou použitelná nejen na vztah přímých sousedů. NOZ rozlišuje imise přímé, které jsou zakázaný vždy (např. svod vody na cizí pozemek) a nepřímé, které jsou zakázány jen tehdy, pokud přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (např. vnikání pachu, kouře atd.).

Číst více