Časté otázky

Kdy mohu v civilním řízení žádat o ustanovení právního zástupce, jehož náklady hradí stát?

Žádat mohou osoby, u nichž jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle občanského soudního řádu (na základě skutečných sociálních poměrů osoby), a to pouze v případě, kdy je to nezbytně třeba k ochraně jejich zájmů.

Číst více

Platí náklady obhajoby ustanoveného obhájce stát?

V případech nutné obhajoby má obviněný (podezřelý, obžalovaný, odsouzený) právo zvolit si obhájce sám a to ve stanovené lhůtě.

Číst více

Kdy mám nárok na obhájce, kterého platí stát?

Na bezplatnou obhajobu má právo každý, jehož majetkové, osobní a příjmové poměry to odůvodňují (soudy zpravidla za účelem prokázání majektu a příjmů vydávají vlastní formuláře, které je k žádosti nutno připojit).

Číst více

Jak se určuje odměna advokáta?

Odměna za poskytování právních služeb může být sjednána s klientem smluvně, kdy záleží pouze na dohodě obou stran, nebo vychází z advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Číst více