Časté otázky

Co je domácí násilí?

Co je charakteristické pro domácí násilí?

Číst více

Jak se bránit domácímu násilí?

Bránit se lze formou vykázání podle zák. č. 273/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, formou rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí podle zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále na základě předběžného opatření podle nového občanského zákoníku, kterým lze násilníkovi uložit, aby např. nevstupoval do společného obydlí a zdržel se setkávání s navrhovatelem.

Číst více

Co je „rozvod dohodou“?

Jedná se o velmi rozšířenou formu zániku manželství. Rozvod obecně upravuje NOZ v ust. § 755 a následujících.

Číst více