Co je „poznámka spornosti“?

NOZ upravuje tento nový institut v ust. § 985 a § 986. Dozví – li se skutečný vlastník, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti, může požadovat odstranění nesouladu a zápis tzv. poznámky spornosti do veřejného seznamu.

Tato poznámka slouží k ochraně osoby, které věcné právo skutečně náleží, a to nejen proti těm, kdo dosáhli zápisu v rozporu s právem, ale také proti následným nabyvatelům. Je však třeba, aby se ten, jehož právo je chybným zápisem dotčeno, domáhal ochrany u soudu. Až na základě jeho rozhodnutí může být nesprávný zápis vymazán.


Potřebujete pomoc? Napište nám.