Co je „rozvod dohodou“?

Jedná se o velmi rozšířenou formu zániku manželství. Rozvod obecně upravuje NOZ v ust. § 755 a následujících.

Předpoklady pro tuto nepovinnou formu rozvodu jsou následující:

  • manželství trvalo nejméně jeden rok,
  • manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
  • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil a
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a popřípadě výživného po dobu po tomto rozvodu.

Dohoda musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Pokud se druhý manžel k návrhu na rozvod manželství připojí, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde – li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé.


Potřebujete pomoc? Napište nám.