Jak jsou řešeny sousedské vztahy v novém občanském zákoníku?

Sousedské vztahy upravuje NOZ v ust. § 1013 a násl. NOZ řeší případy, kdy vlastník jednoho pozemku ruší tzv. imisemi vlastníka druhého pozemku. Což znamená, že ustanovení jsou použitelná nejen na vztah přímých sousedů. NOZ rozlišuje imise přímé, které jsou zakázaný vždy (např. svod vody na cizí pozemek) a nepřímé, které jsou zakázány jen tehdy, pokud přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (např. vnikání pachu, kouře atd.).

NOZ obsahuje vodítka pro vyřešení sporů, které nás mohou běžně potkat v každodenním životě a sousedských vztazích, kdy strany nejsou ochotny spolupracovat a domluvit se.

NOZ tak například stanovuje:

  • Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
  • Soused může odstranit kořeny či větve stromu přesahující na jeho pozemek. Vlastníka pozemku, na němž strom roste, ale musí nejprve vyzvat, aby tak učinil sám.
  • Vlastník musí sousedovi umožnit vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku a hospodaření na něm.

Potřebujete pomoc? Napište nám.