Jak se bránit domácímu násilí?

Bránit se lze formou vykázání podle zák. č. 273/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, formou rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí podle zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále na základě předběžného opatření podle nového občanského zákoníku, kterým lze násilníkovi uložit, aby např. nevstupoval do společného obydlí a zdržel se setkávání s navrhovatelem.

Obrana obětí domácího násilí se uplatňuje i v případech, kdy dům, z něhož má být násilník "vykázán" je v jeho výlučném vlastnictví. Domácí násilí je zohledňováno i v rámci vypořádání majetku po rozvodu manželství, doporučujeme proto situaci řešit s odborníky a vyhledat okamžitou pomoc. S poskytováním pomoci obětem domácího násilí máme bohaté praktické zkušenosti. V letošním roce se nám již podařilo dosáhnout vydání shora uvedeného předběžného opatření podle nového občanského zákoníku. Poradíme rádi i vám.


Potřebujete pomoc? Napište nám.