Jaké změny se od nového roku týkají občanských sdružení?

Občanská sdružení založená podle zákona o sdružování občanů se od 1. 1. 2014 považují za spolky. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo. Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle původní úpravy se nově považují za pobočné spolky.

Založení, vznik, orgány, členství ve spolcích a další záležitosti spolků nově upravuje zák. č. 89/2012 Sb. Ustanovení stanov spolků vzniklých před 1. 1. 2014, která odporují donucujícím ustanovením nového občanského zákoníku, pozbývají závaznosti k 1. 1. 2014.

Spolky jsou povinny přizpůsobit do 31. 12. 2016 své stanovy úpravě nového občanského zákoníku a nechat zapsat změny do spolkového rejstříku. Změny se týkají zejména názvu spolku, příp. jeho organizační struktury.


Potřebujete pomoc? Napište nám.