Jaký vliv má nový zákon o obchodních korporacích na obchodní společnosti vzniklé před 1. 1. 2014?

Všechny obchodní společnosti a družstva jsou povinny přizpůsobit své zakladatelské listiny, společenské smlouvy příp. stanovy nové zákonné úpravě, a to do 30. 6. 2014. Následkem nesplnění této povinnosti může být i zrušení obchodní korporace soudem.

Dále platí, že ujednání uvedených dokumentů, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona, se k 1. 1. 2014 zrušují.

Nové úpravě je třeba přizpůsobit i znění smluv o výkonu funkce a o odměně, a to opět do 30. 6. 2014. V důsledku nesplnění této povinnosti pak platí, že výkon funkce je bezplatný.

pozn.:

  • zákon o obchodních korporacích je zák. č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • nový občanský zákoník je zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • oba nabyly účinnosti dne 1. 1. 2014

Potřebujete pomoc? Napište nám.