Je třeba aktuálně měnit stanovy nebo zakladatelský dokument s.r.o.?

Ano, všechny s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014 jsou povinny do 30. 6. 2014 uvést svoje zakladatelské dokumenty, příp. stanovy do souladu s kogentními ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích. Dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, jsou obsahem zakladatelských dokumentů či stanov pouze v případě, že nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona. 


Potřebujete pomoc? Napište nám.