Je výhodné pro s.r.o. podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku?

S.r.o., která vznikla před 1. 1. 2014 a která se dosud nepodřídila nové právní úpravě zcela, se musí řídit kogentními ustanoveními nového zákona. Již dnes se vede bouřlivá diskuze o tom, která právní úprava se v jednotlivých případech činnosti s.r.o. má správně aplikovat. Pro právní jistotu s.r.o. a především jejich statutárů tak doporučujeme podřídit se zcela novému zákonu. K tomuto názoru se kloní 100% notářských kanceláří, se kterými spolupracuje naše advokátní kancelář.


Potřebujete pomoc? Napište nám.