Kdy mám nárok na obhájce, kterého platí stát?

Na bezplatnou obhajobu má právo každý, jehož majetkové, osobní a příjmové poměry to odůvodňují (soudy zpravidla za účelem prokázání majektu a příjmů vydávají vlastní formuláře, které je k žádosti nutno připojit).

Žádat o přiznání bezplatné obhajoby lze zásadně ve všech fázích trestního řízení a to i se zpětnými účinky na úkony, které již byly vykonány. Zavádějící přitom může být institut ustanovený obhájce, který nemusí nutně obhajovaného vyjít levně (viz další otázky).


Potřebujete pomoc? Napište nám.