Kdy mohu v civilním řízení žádat o ustanovení právního zástupce, jehož náklady hradí stát?

Žádat mohou osoby, u nichž jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle občanského soudního řádu (na základě skutečných sociálních poměrů osoby), a to pouze v případě, kdy je to nezbytně třeba k ochraně jejich zájmů.

Žádat lze v průhěhu řízení již zahájeného nebo i před zahájením řízení k podání žaloby. Pozor, i v případě, že byl účastníku ustanoven advokát a přiznáno 100% rozsahu osvobození od soudních poplatků, nemá tato okolnost vliv na příp. povinnost nahradit náklady řízení protistraně, nebude-li účastník ve věci úspěšný.


Potřebujete pomoc? Napište nám.