Platí náklady obhajoby ustanoveného obhájce stát?

V případech nutné obhajoby má obviněný (podezřelý, obžalovaný, odsouzený) právo zvolit si obhájce sám a to ve stanovené lhůtě.

Nezvolí-li si obhájce sám, je mu ustanoven ze seznamu obhájců (tzv. obhájce ex officio). Pokud však obviněný nesplňuje podmínky bezplatné obhajoby a nepožádá o přiznání práva na ni, pak je povinen k následné náhradě nákladů obhajoby ustanoveného obhájce podle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Podle našeho názoru je tak doporučení a odměnu s ním předem sjednat.


Potřebujete pomoc? Napište nám.