Skryté vady nemovitosti - lze se bránit?

Koupili jste dům a během rekonstrukce jste odhalili vady, o kterých jste v době koupě nevěděli?

Pokud jde o vady, které nejsou zanedbatelné a znamenají zvýšení výdajů na rekonstrukci nebo byste v případě jejich odhalení před koupí nesouhlasili s kupní cenou nebo dům nekoupili vůbec, máte právo se bránit a uplatnit právo z vadného plnění. Nejdůležitější je postupovat rychle a ve spolupráci s odborníkem z oboru stavebnictví. Skryté vady je třeba prodávajícímu oznámit a uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, případně pokud skrytá vada brání v rozporu se smlouvou řádnému užívání domu, od kupní smlouvy odstoupit. Rádi vám pomůžeme se zajištěním vyhotovení znaleckých posudků, uplatnění vašich práv z vadného plnění u prodejce a příp. vymáháním přiměřené slevy z kupní ceny u soudu.


Potřebujete pomoc? Napište nám.